Pensionerade Lärares Intresseförening (PLI)

Välkommen till PLI i Uppsala.

PLI är en ersättare till PLR  (Pensionerade Lärares Riksförbund) som  upplöstes  den  30 juni 2019. PLI är istället en lokal förening i Uppsala.  Skillnaden mot tidigare för den enskilde är att det inte kommer ut någon central tidning.

PLI har ett program för medlemmarna samt har också en kör med namnet Tonbildarna som träffas varje torsdag på Storgatan 11 i Uppsala.            

             Akvarell av Mats Jansson, medlem i PLI