Bli medlem i Pensionerade Lärares Intresseförening (PLI)

 Informera gärna anhöriga, vänner och bekanta om
 fördelarna med att bli medlem i PLI. Det är inget krav
 att ha varit anställd i skolan för att vara med i vår förening.

 Medlemsavgiften per kalenderår är 200 kr för enskild och
 300 kr för samboende. Terminsavgift halva beloppet.

 Om du vill bli medlem kontakta kassören
 Britt Jannersten, tel. 073-6982525
.