Vid föreningens årsmöte 2019-01-19 underhöll Tonbildarna åhörarna med olika musikstycken.