Caje Jacobson berättade den 13 november i Pensionärslokalen på Storgatan 11 om sitt rika liv som första (och länge enda) kvinnliga meteorolog. Här är bilder från en översvämning i Holland på 1950-talet samt en åskbild.