Hur livskraftig är demokratin?
Onsdagen den 6 oktober illustrerade Per Jannersten hur demokratin fungerar i olika länder. Demokrati kan leva länge men den kan också dö väldigt snabbt. På kartan kan man se att de nordiska länderna och Kanada är de enda som nu har full demokrati. Det var en intressant föreläsning.