Kören Tonbildarna under Lars Boströms ledning sjöng den 13 december i Missionskyrkan för en stor publik. Det är 4:e året i rad som det har ägt rum. Efteråt var det kaffe och bröd i samt ytterligare några sånger i Missionskyrkans kaffelokal.