Sven Påhlman berättade om 16- och 1700-talets holländska dominans utifrån brevväxling mellan bl.a. Holland och dess kolonier. Han visade ett antal brev som sänts med olika skepp över världshaven. I ett fall kunde det t.o.m. anges datum för när försändelsen sändes iväg och när den kom fram samt med vilka skepp brevet fraktats på. Nedan visas några bilder från presentationen: