PLI:s årsmöte ägde rum den 10 februari 2022 på Storgatan 11.
Det var ett lyckat möte. Bifogar årsmötesprotokollet.

Årsmötesprotokoll