Onsdagen den 20 april besökte PLI det nya stadshuset på Vaksalagatan. Stadsarkitekt Claes Larsson berättade om det framtida Uppsala. Deltagarna fick också titta på en modell av Uppsala som visade befintlig byggnation samt vad som planeras att byggas i framtiden - rödmärkt. Den som vill se modellen kan besöka stadshuset måndagar - torsdagar 12-16.

Efter visningen fick deltagarna åka på en busstur och bese olika delar av Uppsala. Besöket uppskattades.