Från: Samordnare för studenter med funktionsnedsättning <samordnare@uadm.uu.se>
Skickat: den 22 juni 2020 15:46
Till: ingermartina@telia.com
Ämne: Seniora mentorer sökes (Pensionerade Lärares Intresseförening)

 

Hej!

 

Uppsala universitet erbjuder mentorsstöd till studenter som på grund av en funktionsnedsättning behöver individuellt stöd i studierna. 

 

Utöver studenter som agerar mentorer så rekryterar vi så kallade seniora mentorer. Seniora mentorer kan t ex vara pensionerade lärare eller andra som kan ta uppdrag som mentor och stötta studenter med att organisera och strukturera sina studier.

 

Vi söker just nu nya seniora mentorer med akademisk utbildning som kan vara mentor till studenter vid Uppsala universitet: https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=341513 Uppdraget är arvoderat.        

 

Vi tror att Pensionerade Lärares Intresseförening i Uppsala län kan ha medlemmar som skulle passa till detta uppdrag. Finns det någon möjlighet att sprida/annonsera om detta i er föreningens kanaler?

 

I Uppsala universitets personaltidning Universen finns en artikel om en senior mentor: https://issuu.com/nyahorisonter/docs/universennr22020web (sidan 4)

 

Tack på förhand!

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

-----------------

Josefin Lindh

Samordnare av riktat pedagogiskt stöd och lika villkor

Disability Coordinator / Coordinator equal opportunities


Studentavdelningen / Student Affairs and Academic Registry Division
Uppsala universitet
Box 256, SE-751 05 Uppsala
Telefon/Phone: 018-471 22 96  / +46 18 471 22 96

SMS: +46 729 99 97 18