Styrelsen i vår förening har år 2020 följande sammansättning:

Ordförande                  Inger Berg, 
V. Ordförande             Elisabeth Påhlman, 
Sekreterare                 Gunvor Wickman, 

 

Kassör                             Britt Jannersten, 
V. Kassör                         Bernt Selmeryd, 

Övriga ledamöter         Agneta Nordler, 
                                         Catarina Olovsson, 
                                         Karin Lundström, 

IT-ansvarig                    Jean-Pierre Duprez,  

Kretsvärdinnor              Barbro Edström, 
                                         Kajsa Fahlén, 
                                         Alejandro  Isaksson

Teaterombud                Aina Willermark

Revisorer:                      Margareta Oldgren
                                         Carl Olof Cederblad